Adwokat zazwyczaj ma upoważnienia nadane mu przez osobę, której interesów broni za pośrednictwem właściwego upoważnienia na piśmie, czy też złożonego apud acta, inaczej poprzez stawiennictwo w sądzie. W ten sposób adwokaci mogą reprezentować swoich konsumentów na rozprawie oraz w innych postępowaniach prawnych i administracyjnych – rekomendujemy http://www.aberlinus.eu/adwokat-niemcy/. Wykonywanie zawodu prawnika opiera się na zasadzie wolności oraz niezależności. Zasady zaufania i właściwych stosunków dostosowują stosunki między konsumentem a adwokatem, które to podlegają tajemnicy zawodowej.

Adwokat jest zobowiązany wobec własnego konsumenta, i powinien kierować procesem w sposób świadomy odpowiedzialności społecznej, w jakiej się mieści. Ma obowiązek egzekwować swoje powinności w sposób krytyczny oraz zrównoważony. Wszystko to ma na celu zachowanie pokoju społecznego, ponieważ jest on współpracownikiem systemów sądowych danego kraju. W zależności od kraju, adwokaci są zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach. W niektórych krajach istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z porad prawnych dla osób niemogących sobie pozwolić na adwokata. Tradycyjnie, adwokaci wykonywali swój zawód indywidualnie lub w małych grupach. W Stanach Zjednoczonych, pod koniec XIX wieku, zaczęły się łączyć pokaźniejsze grupy. Tendencja ta szybko przedarła się do Europy, a potem do pozostałych krajów; co sprawiło duży rozwój tego zawodu. Jako szczególny przykład, wolno nadmienić o Francji, gdzie nawet dzisiaj, z nielicznymi wyjątkami, adwokaci pracują sami lub też w małych grupach.

Ogólnie rzecz biorąc istnieje kilka sposobów, w których adwokaci się organizują. Pierwsza forma organizacyjna polega na tym, że wykonują zawód sami lub też w małych grupach. Drugi sposób polega na tym, iż adwokaci dzielą ten sam budynek oraz wspólnie opłacają koszty jego utrzymania. Trzecią formą, niezależnie od wybranej struktury korporacyjnej, są kancelarie prawne, w jakich na ogół skupia się największa część adwokatów, jacy wykonują znaczącą pracę na rzecz kraju, korporacji, rządu i osób. Z innej perspektywy, można powiedzieć, iż kancelarie prawne dzielą się na drobne, średnie i duże.