Budownictwo kolejowe wykorzystuje wszystkie możliwe osiągnięcia techniki oraz technologii. W celu poprawy i rozbudowy wykonywanych inwestycji niezwykle niejednokrotnie często korzysta się z gotowych szczegółów. Prefabrykaty kolejowe oraz Sterowanie ruchem kolejowym używane są również przy remontach oraz rozbudowie infrastruktury kolejowej. Zakłady wytwórcze rozwijają i dopasowują swoją propozycję do wymagań przemysłu kolejowego. Dzięki dzisiejszym technikom wyprodukowane szczegóły stosowane są również przy budowie estakad, mostów czy nasypów.

Zazwyczaj spotkać się można z prefabrykatami w postaci belek mostowych, przepustów skrzyniowych, ścianek i płyt peronowych. Kolejnymi elementami użytkowanymi przy budowie i remontach są szczegóły przepustów, przejścia i mosty, stopnie w jakie wyekwipowane są skarpy, różne nadproża i ścianki oporowe. Bogata różnorodność tych produktów powoduje, że niemal każda inwestycja ma prawo być wykonana z uznaniem przy ich zastosowaniu. Różnią się one na dodatek wielkością i parametrami. W budowie komunikacyjnej, jednym z najważniejszych szczegółów konstrukcyjnej są przeróżne przepusty. Sprzyjają one do realizowania cieków wodnych i ściekowych.

W dodatku buduje się z nich przejścia dla pieszych i zwierząt. Prefabrykaty kolejowe są stosowane przy budowie różnorodnych konstrukcji. O ich jakości i bezpieczeństwie stanowi rodzaj materiału użytego do budowy, prawidłowość montażu i wykonania. Przepusty skrzyniowe używane z reguły w celu zbudowaniu tunelu lub też przejścia. W zależności czy mają się nimi przemieszczać ludzie czy zwierzęta ich wielkość i jakość będzie inna. Układane jeden obok drugiego i łączone przy użyciu materiałów budowniczych stanowią splecioną strukturę. Wykazują bardzo kolosalną wytrzymałość na obciążenia oraz czynniki zewnętrzne. Prefabrykaty, których zadaniem jest odprowadzanie drobnych cieków wodnych lub ściekowych co więcej posiadają profesjonalne parametry szczelności, wodoodporności oraz chłonności oraz odporność na defekty mechaniczne lub metamorfozy temperatury.