Objaśnienie wielkości kancelarii prawnej różni się w zależności od kraju. Na ogół przyjmuje się, iż mała kancelaria prawna ma do 50 adwokatów, a znacząca kancelaria prawna to taka, która osiąga przynajmniej 100 adwokatów. Kancelarie prawne dzielą się na ogólne lub ewentualnie wyspecjalizowane. Choć prawdą jest, że wielkość kancelarii prawnej zależy od wielkości ludności i ekonomii kraju, są przykłady na to, że nie jest to regułą.

Mecenasi przynależący do kancelarii prawnych w takich krajach jak Irlandia czy Nowa Zelandia, muszą rywalizować z wielkimi kancelariami, liczącymi ponad 200 adwokatów, pomimo, że kraje te liczą sobie blisko cztery miliony mieszkańców. Technik prawny jest jednostką, która bez posiadania pozwolenia na wykonywanie zawodu prawnika, pomaga adwokatom w pełnieniu ich powszednich obowiązków. Niesłychanie nieraz spotyka się ich w kancelariach prawnych w Stanach Zjednoczonych, rzadziej w pozostałej części świata. Technicy prawni powinny pracować pod dozorem mecenasa, niemniej jednak warunki pracy różnią się w zależności od kraju.

W większości państwach, ugruntowała się tradycja przekazywania wielu zadań prawniczych różnym notariuszom oraz urzędnikom. Określenie adwokat odnosi się, albowiem do jednego i poprawnie zdefiniowanego rodzaju zawodu. W kancelariach prawnych zatrudnione są, bo osoby, zwane prawnikami, jacy są asystentami i nie mają upoważnień do obrony ludzi w sądach.

Bardzo trudno jest sformułować uogólnienie, jakie mogłoby być trafne dla wszystkich krajów, albowiem każdy kraj ma swoje własne metody podziału pracy prawniczej, w następstwie tego sprawdź kancelaria adwokacka Bełchatów. Należałoby zanotować, iż w Anglii, w XIX wieku podzielono zawód prawniczy na adwokatów (barristers) i radców prawnych (solicitors). W wielu krajach istnieje podział na adwokatów i prokuratorów, tak jak to ma miejsce na przykład w Hiszpanii. Lecz i w tym wypadku w wielu krajach zdecydowano się na połączenie rozmaitych rodzajów profesjonalistów w dyscyplinie prawa pod nazwą adwokaci łódź. Praca, jako adwokat potrzebuje stosowania wiedzy teoretycznej, która jest na ogół nadzwyczaj rozległa, do praktycznych przypadków i do rozwiązywania indywidualnych problemów.