Wnioski dzięki jakim można skompletować całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję dostępne są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na witrynie zamieszczono najważniejsze wnioski, jakie bez wątpienia będą ważne w konkretnych sprawach. Są to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Z poziomu strony głównej zaprezentowanego komornika można także przekierować się do systemu elektronicznych licytacji. Witryna https://komornikmarkocki.pl przygotowana jest nad wyraz dokładnie, wobec czego nie ma niebezpieczeństwa, że coś byłoby niejasne. W zakresie działalności komornika mogą znaleźć się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika zalicza się również zajęcie majątku dłużnika oraz wykonywanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych umiejętności Dariusz Markocki przeprowadza spis inwentarza, na bazie jakiego sporządza później protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia. Ponadto, jest osobą uprawnioną do doręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą także: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych ma uprawnienia do poprowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego obszaru Apelacji Katowickiej, z pewnymi wyjątkami.