Jeszcze do niedawna zdominowało przekonanie, iż osoba z wyższym wykształceniem ma zdołać pochwalić się osiągniętym tytułem magistra. Dzisiaj jednak, po wpisaniu podziału studiowania na dwa etapy, dużo osób decyduje się na zwieńczenie własnej edukacji na poziomie licencjata, zakładając, iż będzie zajmować się budowaniem osobistej kariery zawodowej, a na studia magisterskie wróci być może następnie. Niewątpliwie wciąż są osoby, jakie decydują się na studia magisterskie od razu. Niekiedy jednakże wybierają całkowicie inny kierunek, żeby w trakcie pełnego procesu studiowania uzyskać wiedzę z obszernego zakresu i móc pochwalić się uzyskanym wykształceniem w dwóch przeróżnych dyscyplinach.

Rzecz jasna z punktu widzenia młodego człowieka sytuacja ta jest korzystna. W ciągu pięciu lat studiów ma on możliwość ukończenia dwóch kierunków. Taką praktykę stosują na przykład młodzi adepci żurnalistyki, którzy w pierwszej kolejności zdobywają tytuł licencjata z aspektu politologii, socjologii czy też polonistyki czy kulturoznawstwa, a następnie kontynuują naukę na studiach typowo dziennikarskich – w korekcie prac wspomogą eksperci z usługi korektorskie. Bo wypada tutaj naznaczyć, iż obecnie w większości przypadków studia magisterskie trwają jedynie dwa lata, w trakcie których trzeba uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów mających przede wszystkim poszerzyć ogólną wiedzę w danej dziedzinie oraz w takich, które zezwalają na rozwijanie własnych, niejednokrotnie wybitnie wąskich zainteresowań. Najważniejsze podczas studiów magisterskich jest bezsprzecznie seminarium. To specyficzny rodzaj zajęć, który odbywa się w mniejszych niż sztampowe, dwudziestokilkuosobowe, grupach.

Na początku seminarium, każdy z jego uczestników wybiera sobie konkretny temat, jaki w ciągu całych studiów magisterskich pragnie zgłębiać. Później w trakcie olejnych spotkań opisuje wyniki swojej pracy, żeby na koniec utworzyć na ich podstawie pracę magisterską. Studia magisterskie naturalnie kończą się tak zwaną obroną pracy. Nota studiów jest rezultatem oceny pracy, obrony oraz średniej ocen zdobytych z pojedynczych egzaminów zdawanych w trakcie studiów.