Wielu z nas preferuje zakup samochodu używanego, jednakowoż jednocześnie w porządnym stanie oraz o wiele tańszego aniżeli pojazd z luksusowego salonu. Decydując się na taką formę nabycia auta musimy posiadać myśl, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatków, należnego państwu. Wypływa to stąd, że komis samochodowy zobowiązany jest do uiszczania ryczałtu i jest zazwyczaj figurą fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru oraz usług.

Chodzi tutaj o słynny podatek VAT. Jeśli dokonujemy kupna auta u takiego oczywiście ludzie biznesu, należy zwrócić uwagę, by w umowie zakupu zawarta została klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wtenczas Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wyznaczonej kwoty i będziemy mogli przezornie zarejestrować auto na siebie. Należałoby także zwrócić uwagę na fakt, że podczas takiej transakcji uda nam się nieco zaoszczędzić, ponieważ dwa procent wartości wozu pozostanie w prowadzonej przez nas oraz tak mocno nadwątlonej kieszeni.

Od czasu do czasu zdarza się tak, że zakupiony samochód notuje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – przetestuj pomoc na stronie Voal-Lublin. Wtenczas mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to jednakże, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Formularz PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A składa tylko jeden ze współwłaścicieli auta, we właściwym dla własnego punktu zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeżeli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch przeróżnych urzędach, pozostawia się im szansę wyboru, co do złożenia deklaracji. Podatek od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej oraz dalej terminem obowiązującym jest czas czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy kupna. Nie warto zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, albowiem w kolejnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji oraz Rejestracji Pojazdów. Bez potwierdzenia zapłaty należnego podatku nie uzyskamy zgody na zarejestrowanie auta na nasze nazwisko i pojazd nie zostanie pozwolony do ruchu drogowego.