Głównymi postaciami w dniu wesela jest para młoda. Jednakże o powodzeniu tego przedsięwzięcia decyduje praca oraz odpowiedzialność wielu ludzi. Należy posiadać na uwadze, że ślub odbywa się przy udziale wielu osób, począwszy od urzędnika zaangażowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, duszpasterza, organisty, kierowcy, muzyków, fotografika i obsługi restauracji. Zaplanowanie, wyznaczenie zadań, koordynacja oraz realizacja zadań zleconych jednostkom pracującym przy ślub wymaga ogromnego zaangażowania. Ślub ma obowiązek być realizowany przez osoby fachowe, odpowiedzialne oraz właściwe, w następstwie tego najpoprawniej, jeśli zdecydujemy się na usługę jaką jest profesjonalna organizacja wesela. Obsługa imprezy ma odbywać się poza udziałem oraz uwagą młodych w tym dniu. Wyznaczenie osób z rodziny, które będą nadzorować wesele jest bardzo cenne. Tradycyjnie zajmują się tym świadkowie, drużba, starosta weselny lub ewentualnie rodzice. Całkowite zaangażowanie przesądza o sukcesie. Należy na dodatek zadbać o należytą aparycję i kulturę osobistą wykonujących zadania osób. W tym celu należałoby dokumentnie, godzina po godzinie ustalić przebieg dużej uroczystości.