Od paru lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się dostępne na polskim rynku towary strukturyzowane. Pod tą dyskretną nazwą kryją się instrumenty pieniężne, które tworzą całość to właśnie dzięki połączeniu ze sobą mniejszych i mniej skomplikowanych artykułów sprzyjających oszczędzaniu i inwestowaniu. Przeważnie inwestowaniem w tego typu instrumenty finansowe zajmują się banki komercyjne, który poszczególni klienci powierzyli własne ekonomizacje licząc na ich idealne pomnożenie. Bankowi profesjonaliści do obsługi tego typu artykułów wykorzystują dostępne aktualnie na rynku możliwości zainwestowania dewiz w obowiązki, obsługi długów, indeksy spółek, akcje, produkty aktuarialne, metale szlachetne, surowcem papiery korzystne, waluty i dużo innych atrakcyjnych przyrządów inwestycyjnych.

Bez kwestionowania najogromniejszą zaletą tego typu inwestycji czynionych przez poszczególnych kontrahentów banków zajmujących się obsługą towarów strukturyzowanych jest zupełne bezpieczeństwo powierzonych środków pieniężnych – potwierdza Roman Ziemian. Lokata kapitału w walutach zagranicznych zawsze była niezwykle popularną oraz popłatną odmianą inwestowania nadwyżek finansowych.

W czasach, gdy obrót walutami w naszym kraju był zastrzeżony jedynie do kompetencji Narodowego Banku Polskiego, polskie społeczeństwo inwestowało lokalne złotówki w większości wypadków w amerykańskie dolary, jakie kupowanie były najczęściej w ramach tak zwanej szarej strefy. W dzisiejszych czasach brak jest dowolny uregulowań zabraniających kupowania obcych walut nie wyłącznie w celu lokowania kapitału, jednak także w celu dyskutowania na ich kursach.

Uzyskiwanie w ten sposób pewnych przychodów jest dopuszczalne na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na kupowaniu walut w czasie, kiedy tak właściwie ich kurs jest niesłychanie niski, a odsprzedaży wtenczas, kiedy kurs danej waluty jest znacznie wyższy. Znacznie bardziej obeznana możliwości inwestowania w waluty obce jest dopuszczalna dzięki alternatywom, jakie dostarcza giełda walutowa. Jest to publiczny rynek, na jakim funkcjonuje handel prawie wszystkimi istniejącymi na świecie dewizami.