Skuteczne oczyszczanie z zanieczyszczonych zawiesin jest zapewnione, jeśli ktokolwiek decyduje się na zakup separatorów substancji ropopochodnych do wykorzystania w swoim przedsiębiorstwie. Ścieki doprowadzane do separatora powinny zostać oczyszczone z zawiesin mineralnych w osadniku poprzedzającym urządzenie. Można również decydować się na separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zawiesin mineralnych.

Osadnik wstępny powinien mieć pojemność czynną równą minimum stokrotności obliczeniowego przepływu nominalnego. Stopień oczyszczenia ścieku jest dopasowany do wymogów zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 858, a także z bieżącymi zapisami prawnymi. Do separatorów nie mogą być wprowadzane ścieki bytowo – gospodarcze, ługi myjące, jak i oleje mineralne wyglądające jak trwała emulsja. Szczegółowe wiadomości na temat użytkowania separatorów wskazane są na stronie internetowej. Można również dowiedzieć się kwestii szczegółowych od sprzedających. Jeśli okaże się to kiedyś niezbędne, zaprezentowana marka zaoferuje także serwis separatorów substancji ropopochodnych.

Separatory doskonale wywiązują się ze swojej funkcji, jaką jest oddzielanie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Umożliwią to 2 procesy: łączenia cząstek w jedną i flotacji. Wtedy, w wyniku przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska i następuje flotacja substancji ropopochodnych i zgromadzenie się zanieczyszczeń na powierzchni zwierciadła wody.

Nowoczesne separatory nie dopuszczają do zanieczyszczenia zbiornika, bo po przekroczeniu ustalonego odgórnie poziomu gęstości samodzielnie zamyka się w nich odpływ nominalny. Do wyboru jest kilka modeli separatorów, czyli można dopasować ten, jaki spełnia jego oczekiwania użytkowe. Wybrane z nich mają obejście burzowe, co podnosi przepustowość nominalną, żeby w przypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukiwała powierzchnie zaolejone.