Każdy dorosły człowiek ma obowiązek znać prawa i obowiązki, jakie ma w swoim życiu. Dotyczy to również praw i obowiązków powiązanych z pracą. Praktyka uwidocznia, że niewielu Polaków zna się na prawie. Z tego powodu często nie wykorzystujemy szans, jakie przynosi nam prawo pracy.

Warto wiedzieć przynajmniej, jakie są bazowe zasady tego prawa. Jedną z zasad prawa pracy jest możliwość zerwania umowy o pracę. Obecnie wydaje się to wyraziste, lecz niewolnictwo w niektórych miejscach na świecie istniało jeszcze sto lat temu. Takie bazowe zasady muszą znajdować się w każdym kodeksie. Inną podstawową zasadą jest, że pracownicy muszą być traktowani przez pracodawcę równo.

Szef ma również obowiązek szanować swego pracownika. To smutne te przepisy są niejednokrotnie łamane. Z drugiej kwestii jesteśmy jednakże ułomnymi ludźmi. Z trudnością jest równo rozpatrywać osobiste dzieci, każde bowiem jest inne.

Z pracobiorcami wcale nie jest prościej. Polskie prawo pracy daje również możliwość zrzeszania się zatrudnionym. Jest to jedna z fundamentalnych kwestii – wypróbuj radca prawny. Prawo reguluje nasze życie. Żeby było efektywne, musi zawierać przepisy, jakie określają, jaka kara oczekuje osobę, jaka prawa nie przestrzega. Najstarsze, jeżeli bierzemy pod uwagę cywilizację, jest prawo karne. Na początku było to prawo obyczajowe, z w pewnych sytuacjach zostało skodyfikowane. Prawo karne formułuje karę jaka zostanie wymierzona osobie, która popełniła przestępstwo.

Przewinieniem jest złamanie jakiegoś prawa. Oznacza to, że jeśli jakiś czyn nie jest zapisany w prawie, nie można za niego wymierzyć kary. Jest to istotne, ponieważ cywilizacja rozwija się tak błyskawicznie, weźmy chociażby rozwój Internetu, że prawo nie nadąża za tymi zmianami. Konsekwencją tego są sytuację, kiedy tak właściwie ktoś w ewidentny sposób naruszył czyjeś dobra, ale nie można go ukarać, albowiem prawo nie przewiduje takiej sytuacji. Zwykle wtedy tworzy się oryginalny przepis. Prawo w zachodniej cywilizacji, w tym prawo karne, nie może funkcjonować wstecz. Oznacza to, że na podstawie nowego prawa nie można ukarać osoby, która wykonała jakiś czyn, nim to prawo weszło w życie.