Kiedy tak właściwie przedsiębiorstwo rozwija się prężnie, zmiany ekspresowo następują, bowiem tego żąda specyfika jednostki gospodarczej, kierownictwo ma prawo odnotować, że pracownicy dotychczas maksymalnie nastawieni na sukces, porządnie rokujący na czas przyszły, rozpoczynają się zachowywać, jakby gwałtownie stracili wiarę w siebie i własne działania. Świadczy to o tym, że jak najszybciej trzeba zaprosić do firmy coacha, czyli trenera – opiekuna. Coaching jest innowacyjną metodą szkoleniową, od niedawna wprowadzoną do Polski, niemniej jednak coraz szybciej się kształtującą na stworzonym przez nas rynku, czyli potrzebną. Coach, innymi słowy spersonalizowany trener, na swoich sesjach, próbuje razem z grupą odkryć odpowiedź na zaistniałą sytuację.

Dlaczego zespół ma obawy przed przybywającymi zmianami, z jakiej przyczyny kwestionuje pionierski sposób organizacji pracy i dużo innych niepewności. Już z tego widać, iż pracownicy mają nie najlepsze relacje z pracodawcami – Ci drudzy założyli, że zespołowi nie należy tłumaczyć, wyłącznie wdrażać. Okazało się to błędem, lęk przed nieznanym jest stereotypowym ludzkim odruchem, a niewiedza robotników doprowadziła do ich frustracji. Rolą coacha jest egzegeza słuszności zmian, określenie celu i odbudowanie dwustronnego zaufania – przetestuj Coach Elżbieta Jezierska – life coaching. Kiedy człowiek czuje się zabłąkany, sfrustrowany, zestresowany, świadczy to, iż do akcji powinien wkroczyć coach, innymi słowy trener osobisty, ktoś w typu anioła stróża, który pomoże wejść na właściwe tory. Mamy prawo być sfrustrowani z wielu powodów. Jednak coach nie poda nam gotowej recepty, co musimy zrobić, żeby skonstruowany przez nas stan psychiczny uległ równowadze. To my sami musimy odnaleźć odpowiedź i receptę dla siebie.

Coaching to forma szkoleń na pograniczu psychoanalizy, wprawdzie jeszcze bez naukowych podwalin, jakkolwiek na pewno wejdą one lada dzień do metodyki psychologii użytkowanej, albowiem najzwyczajniej w świecie są ludziom niezbędne. Główne cele, to przywrócenie wiary w siebie, w swoje umiejętności, definicja celów, wartości oraz przełamanie niechęci do nieznanego, oryginalnego. Coaching ma też na celu usprawnienie pracy, efektywną gospodarkę od czasu do czasu, poprawienie kooperacji w zespole. Coaching, to nie tylko pomoc dla korporacji – także może pomóc w rozwiązaniu kłopotów osobistych, rodzinnych. Niejednokrotnie w życiu prywatnym zdarzają się sytuacje konfliktowe, znające zniszczyć pierwszorzędny związek.